Malakai Areta
Malakai Areta
Year: Fr./Fr.
Hometown: Spokane, Wash.
Event: Throws
Previous School: Ferris HS

Major: Education
Parents' Names: Michelle Areta
Hobbies: Music
Admired Athlete: Troy Polamalu